Spółka komandytowa – czy warto na nią postawić?

Do szeregu rozlicznych spółek jakie stanowią regulowane prawnie formy prowadzenia działalności gospodarczej zalicza się między innymi spółkę komandytową. Jest to ciekawa propozycja dla każdego, kto potrzebuje podziału obowiązków wewnątrz przedsiębiorstwa pomiędzy siebie i pozostałych wspólników.

Chcąc scharakteryzować spółkę komandytową, na pewno trzeba zwrócić uwagę na to, iż jest to specyficzna forma działalności gospodarczej, jaka bazuje na podziale obowiązków i zakresu odpowiedzialności pomiędzy http://www.jackmotors.pl/czesci-mz-cat-196.html kilka różnych osób fizycznych, jakie stanowią wspólnie jedną firmę pod kątem prawnym. Nie chodzi tu jednakże tylko i wyłącznie o to, żeby podzielić obowiązki względem firmy, ale także i o to, żeby wspólnicy oficjalnie mogli wnieść do firmy zróżnicowane kapitały. Należy stwierdzić, że w odróżnieniu przykładowo od spółki cywilnej, która regulowana jest Kodeksem cywilnym, spółka komandytowa bazuje na Kodeksie spółek handlowych. Regulacje względem https://www.zeltech.pl/oferta/Sterowniki-PLC-Hitachi niej zostały ujęte w dniu 15 września 2000 roku na mocy ustawy.

To, na co zwracają szczególną uwagę właściciele takowych form działalności gospodarczej, jak także i eksperci z dziedziny prawa gospodarczego, spółka komandytowa charakteryzuje się jedną, ściśle określoną cechą, a mianowicie jej zaletą jest nie tylko opcja wniesienia tyle, ile kto chce i ma, ale i ograniczenia w związku z tym odpowiedzialności wspólników za zobowiązania finansowe. To oznacza, że nie trzeba będzie poświęcać całego majątku życiowego na rzecz firmy, która może mieć problemy finansowe przez innego wspólnika. Oczywiście ta odpowiedzialność rozumiana jest jako odpowiadanie do kwoty określanej wyłącznie w umowie prawnej i to ona jest jedynym wiążącym dokumentem. Co do wad spółki komandytowej, to przede wszystkim  wyszczególnia się tu konieczność prowadzenia pełnej księgowości, co rodzi dodatkowe koszty.