Do szeregu rozlicznych spółek jakie stanowią regulowane prawnie formy prowadzenia działalności gospodarczej zalicza się między innymi spółkę komandytową. Jest to ciekawa propozycja dla każdego, kto potrzebuje podziału obowiązków wewnątrz przedsiębiorstwa pomiędzy siebie i pozostałych wspólników. Chcąc scharakteryzować spółkę komandytową, na pewno trzeba zwrócić uwagę na to, iż jest to specyficzna forma działalności gospodarczej, jaka bazuje […]