Księgowość internetowa – dlaczego na „tak”?

Jedną z bardzo ciekawych form prowadzenia działalności gospodarczej okazuje się jednoosobowa firma. Równie interesująca i korzystna dla przedsiębiorcy niezależnie od branży, na którą postawi, jest także spółka. Bez względu natomiast na to, jaki wariant działalności gospodarczej ostatecznie wybierzemy, zawsze musimy oprzeć ją o uregulowanie w sposób formalny i profesjonalny, a co najważniejsze – zgodnie z bieżącymi wymogami prawnymi – wszystkich spraw księgowych. Nieprzypadkowo więc, na dziś dzień bardzo dużym zainteresowaniem cieszy się coraz modniejsza usługa księgowości online.

Księgowość online stanowi swego rodzaju mix łączący w sobie oprogramowanie oraz eksperckie doradztwo speców w dziedzinie rachunkowości, ale też i prawa pracy, zagadnień natury gospodarczej ogólnie oraz prawa podatkowego. Musimy wiedzieć, że ten typ usługi jest bardzo funkcjonalny, wygodny i pod kątem kosztów zbliżony do księgowości w jej tradycyjnym wymiarze. To kompleksowe działanie grupy specjalistów jakie umożliwia przekazanie gruntownego wsparcia w sferze CRM, programu do fakturowania, a także systemu zarządzania magazynami i ich gospodarką. Co więcej, to także ogarnięcie tematów wydatków i przychodów, prowadzenie ksiąg podatkowych, mobilne fakturowanie, czy integracja z GUS-em w celu zapewnienia błyskawicznego importowania danych. Specjaliści zajmą się bezpośrednio za Ciebie rozliczeniem zaplecza samochodowego, środkami trwałymi, wyposażeniem oraz deklaracjami i raportami, a nawet kwestiami związanymi z płacami, ubezpieczeniami ZUS i składkami, a także sprawami kadrowymi. Ich obowiązkiem może być przygotowywanie wzorów umów o pracę, o dzieło, zleceniówek, czy ewidencjonowanie czasu pracy personelu.

Księgowość firmy online?

Nie ma możliwości realizowania swej działalności gospodarczej zgodnie z obowiązującymi przepisami natury prawnej, jeżeli nie zdecydujemy się na profesjonalną księgowość. Nie chodzi jednak w wielu przypadkach o to, aby mieć wszystko pod kontrolą samemu i w pojedynkę ogarniać własne sprawy formalne, ale żeby posiadać wsparcie ze strony doświadczonego specjalisty, który zna się na rzeczy i zajmie się prowadzeniem naszej księgowości na stałe. W związku z tym, że każdego typu biznes, bez względu na jego charakter, wielkość, czy branżę w której działa, a także długoletność funkcjonowania na rynku gospodarczym, wymaga księgowości, zrodził się pomysł świadczenia usług w zakresie księgowości online. Na czym to polega w praktyce? Sprawdź poniżej.

Wszyscy przedsiębiorcy mają obowiązek wynikający i regulowany przez ustawy prawne, aby zatroszczyć się o księgowość dla swojej firmy. Bagatelizowanie tego wymogu natury prawnej jest równoznaczne z szeregiem negatywnych konsekwencji. Mowa zwłaszcza o odpowiedzialności karno-skarbowej, a niekiedy wiąże się to z zaniedbaniami prowadzącymi do bankructwa firmy. Warto zatem zlecić księgowość komuś, kto nie tylko ma głowę na karku, jeżeli chodzi o szeroko rozumiane finanse i wyliczenia, ale przede wszystkim podąża bezustannie za ciągle zmieniającymi się przepisami i tym samym jest w stanie realizować nasze sprawy księgowe tak jak należy. Niewiedza często prowadzi nas do kompletnej ruiny, więc warto powierzać sprawy księgowe specjalistom z tej dziedziny.

Spółka a działalność jednoosobowa – różnice

Teoretycznie jest mnóstwo rozmaitych różnic dzielących spółkę od działalności jednoosobowej, ale w dzisiejszym artykule postaramy się skoncentrować przede wszystkim na kwestii podatkowej.

Jeżeli chodzi o firmę, która stanowi jednoosobową działalność gospodarczą, to zawsze podatnikiem jest w niej przedsiębiorca, który stanowi osobę fizyczną. Warto wiedzieć, że konieczne jest, aby to on odprowadzał zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych. Biznes tej kategorii prawnej wymaga także, aby podczas dokonywania procesu rejestracji, podatnik wybrał odpowiadającą mu najbardziej formę opodatkowania. Z czego może natomiast wybierać? W głównej mierze mowa o opodatkowaniu na zasadach ogólnych, kiedy to skala podatkowa wynosi odpowiednio osiemnaście oraz trzydzieści dwa procent po przekroczeniu wyznaczonego prawnie progu podatkowego. Można też wspomnieć o formie opodatkowania bazującej na zasadach klasycznego podatku liniowego. Jest to więc stałe dziewiętnaście procent. Czasem, zwłaszcza w tak zwanych szczególnych przypadkach, pojawia się zasada ryczałtu, która obowiązuje od przychodów ewidencjonowanych, czy też dopuszczalna jest od karty podatkowej. Co do podatków z zakresu prowadzenia formy gospodarczej, jaką jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, to stanowi ona osoby podmiot prawny, więc pod kątem podatkowania podlega ona podatkiem dochodowym od osób prawnych, jaki wynosi dokładnie dziewiętnaście procent i jest pobierany od zysku osiąganego przez spółkę brutto. Warto też wiedzieć, iż spółka z o.o. łączy się z tak zwanym podwójnym opodatkowaniem, a zatem odprowadzaniem podatku dochodowego od osób prawnych przez wszystkich wchodzących w jej skład wspólników, a następnie od całego dochodu, jaki spółka wypracowała. Dodatkowo mowa o podatku dochodowym pobieranym od dywidendy wypłacanej na rzecz wszystkich wspólników.

ZUS a własna działalność

Niektórzy chcący wystartować ze swym własnym podmiotem gospodarczym najczęściej analizują, na co postawić pod kątem opłacalności i kwestii regulacji formalności narzucanych odgórnie przez obowiązujące przepisy prawne. Rozważania najczęściej prowadzone są między dwiema postaciami własnego biznesu, a mianowicie spółka oraz jednoosobowa działalność gospodarcza. Jak to się prezentuje w kwestii podatków w obu tych formach gospodarczych omówiliśmy w innym artykule w niniejszym serwisie, a dziś przyjrzymy się bliżej aspektowi składek.

Jeżeli mowa o realizacji działań w ramach jednoosobowej działalności gospodarczej, to o ile jej właściciel nie działa w oparciu o umowę o pracę, czy też nie dysponuje innym ubezpieczeniem z tytułu wyżej wspomnianego, musi opłacać składki ZUS oraz składek zdrowotną. Takie jest polskie prawo i obowiązuje ono względem wszystkim przedsiębiorców wybierających tę formę gospodarczej działalności. Ponadto, należy też wspomnieć o tym, że przez dwa pierwsze lata realizacji działalności, przedsiębiorca ma prawo wykorzystywać również odgórnie przypisane wszystkim przedsiębiorcom, składki preferencyjne na ubezpieczenie społeczne, płacąc przy tym trzydziestoprocentowy ZUS. Jeżeli mowa natomiast o prowadzeniu nieco innej formy działalności gospodarczej, a mianowicie powszechnie znanej każdemu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, to aspekt ZUS i składek z nim związanych jest dokładnie taki sam. W praktyce, on też zmuszony jest opłacać składki na ubezpieczenie społeczne oraz ubezpieczenie zdrowotne, lecz nie ma on już prawa do wykorzystania składek preferencyjnych, o których mowa była w kontekście jednoosobowej działalności gospodarczej.

Jak działa spółka akcyjna?

Na rynku gospodarczym w naszym kraju dostępnych jest na co dzień mnóstwo rozlicznych typów przedsiębiorstw, które są mocno zróżnicowane, jeżeli chodzi o zakres prowadzonej działalności, a także gdy mowa o formalnościach, jakie koniecznie muszą być spełniane po to, aby móc prowadzić działalność zgodną z wymogami natury prawnej. Jedną ze spółek wartych poświęcenia większej uwagi jest spółka akcyjna. Bliżej na temat tej formy gospodarczej, w dalszych częściach naszego wirtualnego poradnika. Zapraszamy do lektury wszystkich zainteresowanych.

Spółka akcyjna uchodzi przede wszystkim za bardzo złożoną formę, a to wszystko dlatego, że w porównaniu z wieloma innymi rodzajami spółek dziś dostępnych, niestety jest ona najbardziej wymagająca. Generalnie chodzi o to, że przypomina ona pod kątem strukturalnym spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, gdyż wymaga ustalonej kwoty jako sumy pieniężnej w ramach kapitału zakładowego. Podczas gdy w przypadku spółki z o.o. jest to kwota pięciu tysięcy złotych, w kwestii spółki akcyjnej suma ta znacząco tenże pułap finansowy przewyższa. Mowa tu aż o stu tysiącach złotych jako kapitał zakładowy minimalny na rozpoczęcie oficjalne działalności w ramach spółki akcyjnej.

Należy także dodać, że status spółki akcyjnej zawsze powinien być sporządzany jako akt notarialny, jeżeli chcemy aby jej działalność była uregulowana prawnie i działała oficjalnie. W przypadku braku aktu notarialnego, niestety nie ma mowy o tym, żeby spółka akcyjna została utworzona. Ponadto, trzeba też pamiętać o dodatkowych kosztach wiążących się z narzuconego odgórnie obowiązku uregulowania wszystkich spraw księgowych oraz prowadzenia stałej, pełnej księgowości w maksymalnym jej wymiarze. Ponadto, prawo do reprezentowania spółki akcyjnej mają członkowie zarządu i nikt inny. Podobnie, jeżeli mowa o realizowaniu praw spółki.

Spółka akcyjna

Do grupy popularnych dzisiaj form działalności gospodarczej niewątpliwie zaliczyć należy może mniej rozpowszechnioną, ale także cieszącą się dużym zainteresowaniem przez zakładających swój własny biznes- spółka akcyjna. Na czym opiera się ten rodzaj firm? Sprawdź w dalszych fragmentach.

Spółka akcyjna jest przede wszystkim najbardziej specyficzna z wszystkim omawianych w niniejszym serwisie, a to wynika głównie z faktu, iż jest to najbardziej złożona forma uwzględniająca szereg formalności niezbędnych do zrealizowania oraz różnorodnych norm prawnych, których obowiązkowo trzeba przestrzegać, chcąc stworzyć spółkę akcyjną z prawdziwego zdarzenia. Mowa w tym wypadku zwłaszcza o złożoności charakteru tej formy gospodarczej wynikającej z jej określonej struktury. W praktyce, chodzi o to, że jest to coś na wzór spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, o której też można przeczytać w naszym serwisie, ale różnica jest taka, że podczas gdy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ma narzucony wymóg wniesienia kapitału zakładowego w wysokości równo pięciu tysięcy, spółka akcyjna wymaga aż sto tysięcy złotych i oczywiście wzmiankowana kwota stanowi kwotę minimalną.

Spółka akcyjna jest zbliżona do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością także pod tym względem, że jest konieczne aby jej status był regulowany w postaci aktu notarialnego. Jeżeli natomiast owego aktu nie ma, wtedy istnienie spółki nie jest ważne. Co więcej, musimy także prowadzić pełną księgowość, zaś prawo do prowadzenia wszelkich spraw związanych z działalnością spółki przypada tylko jej zarządowi.

Czym jest spółka z o.o.?

półka z ograniczoną odpowiedzialnością to w skrócie powszechnie znana spółka z o.o. Jest to spółka kapitałowa, jaka cechuje się ściśle określonym charakterem. Jakim? Zobacz w dalszych częściach naszego poradnika.

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością to forma działalności gospodarczej, jaka może być tworzona przez jeden podmiot, albo przed więcej podmiotów, ale podobnie jak w przypadku spółek partnerskich, spółek jawnych, czy też spółek komandytowych, opiera się ona na regulacjach uwzględnionych w Kodeksie spółek handlowych. Jej cechą szczególną okazuje się zupełne zróżnicowanie, całkowita odmienność w zestawieniu z innymi wariantami spółek, o których mowa była powyżej. W głównej mierze chodzi o to, że spółka z ograniczoną odpowiedzialnością kompletnie nie wymusza na jej współwłaścicielach konieczności odpowiadania swym własnym majątkiem. Wierzyciel realizuje egzekucję, ale opierając się przy tym wyłącznie na majątku spółki i w każdym wypadku chodzi o to, aby nie została przekroczona kwota, jaka była uwzględniona w umowie. Ponadto wszyscy wchodzący w skład omawianej spółki, obowiązkowo muszą zawierać umowę, jaka stanowić ma akt notarialny.

Kolejna kwestia, na jaką trzeba zwrócić uwagę podczas omawiania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, to fakt, że koszty tworzenia takiego podmiotu są niestety zdecydowanie wyższe niż innych omawianych w niniejszym serwisie form działalności gospodarczej, a wynika to przede wszystkim z tego względu, że skoro trzeba stworzyć akt notarialny między wspólnikami, to rodzi to dodatkowe koszty. Ponadto jest też odgórnie narzucony warunek, że aby spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w ogóle mogła istnieć, musi mieć kapitał zakładowy nie mniejszy niż pięć tysięcy złotych.

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Jedną z popularnych form biznesowych, jakie są dopuszczane do prowadzenia na mocy ustaw polskich przepisów prawnych okazuje się spółka z o.o., czyli rozszerzając skrót – spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Na czym ona polega w praktyce?

Pod kątem teorii, definicja prawna mówi, że spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest jedną z najpopularniejszych form spółek kapitałowych. Przewiduje się, że tworzyć ją może albo jeden podmiot, albo więcej niż jeden, to już uzależnione jest personalnie. Następną cechą szczególną okazuje się także regulacja prawna, a mianowicie spółka z o.o. podlega Kodeksowi spółek handlowych i tak samo jest to również w omówionych w naszym serwisie spółek jawnych, spółek komandytowych oraz spółek partnerskich. Należy mieć na względzie fakt, że w zasadzie tylko kwestia podlegania Kodeksowi spółek handlowych jest cechą wspólną spółek z o.o. i pozostałych wymienionych. Wszystko inne w zakresie charakteru jej działania jest kompletnie odmienne.

Największa różnica tkwi na pewno w zobowiązaniach finansowych. Otóż nie ma tu mowy o odpowiedzialności względem prawa wszystkich współwłaścicieli. Wierzyciel dysponuje zaś prawem do przeprowadzenia egzekucji, ale tylko z majątku spółki. Nie ma mowy także o przekroczeniu wysokości kapitału zakładowego zawartego w umowie prawnej. Co więcej, inna jest także umowa zawierana stricte między wspólnikami, gdyż zgodnie z Kodeksem spółek handlowych i przepisami odnośnie spółki z o.o. musi ona być sporządzana jako klasyczny akt notarialny.

Spółka komandytowa – czy warto na nią postawić?

Do szeregu rozlicznych spółek jakie stanowią regulowane prawnie formy prowadzenia działalności gospodarczej zalicza się między innymi spółkę komandytową. Jest to ciekawa propozycja dla każdego, kto potrzebuje podziału obowiązków wewnątrz przedsiębiorstwa pomiędzy siebie i pozostałych wspólników.

Chcąc scharakteryzować spółkę komandytową, na pewno trzeba zwrócić uwagę na to, iż jest to specyficzna forma działalności gospodarczej, jaka bazuje na podziale obowiązków i zakresu odpowiedzialności pomiędzy kilka różnych osób fizycznych, jakie stanowią wspólnie jedną firmę pod kątem prawnym. Nie chodzi tu jednakże tylko i wyłącznie o to, żeby podzielić obowiązki względem firmy, ale także i o to, żeby wspólnicy oficjalnie mogli wnieść do firmy zróżnicowane kapitały. Należy stwierdzić, że w odróżnieniu przykładowo od spółki cywilnej, która regulowana jest Kodeksem cywilnym, spółka komandytowa bazuje na Kodeksie spółek handlowych. Regulacje względem niej zostały ujęte w dniu 15 września 2000 roku na mocy ustawy.

To, na co zwracają szczególną uwagę właściciele takowych form działalności gospodarczej, jak także i eksperci z dziedziny prawa gospodarczego, spółka komandytowa charakteryzuje się jedną, ściśle określoną cechą, a mianowicie jej zaletą jest nie tylko opcja wniesienia tyle, ile kto chce i ma, ale i ograniczenia w związku z tym odpowiedzialności wspólników za zobowiązania finansowe. To oznacza, że nie trzeba będzie poświęcać całego majątku życiowego na rzecz firmy, która może mieć problemy finansowe przez innego wspólnika. Oczywiście ta odpowiedzialność rozumiana jest jako odpowiadanie do kwoty określanej wyłącznie w umowie prawnej i to ona jest jedynym wiążącym dokumentem. Co do wad spółki komandytowej, to przede wszystkim wyszczególnia się tu konieczność prowadzenia pełnej księgowości, co rodzi dodatkowe koszty.

Spółka komandytowa

Mianem spółki komandytowej określa się jedną z dostępnych form prowadzenia działalności gospodarczej, jaka nastawiona jest na współdziałanie różnych jednostek, a ich głównym czynnikiem różnicującym okazuje się kapitał, jaki wnoszą w założenie działalności. Czym jeszcze cechuje się spółka komandytowa? Sprawdź w dalszych fragmentach,

Spółka komandytowa jest to podmiot, jaki pod kątem prawnym musi narzucać stosowny podział odpowiedzialności wspólnikom wchodzącym w ich skład. W grę wchodzi tu przede wszystkim szereg rozlicznych obowiązków łączących się z zobowiązaniami względem spółki oraz musi być jasno wyznaczony podział spraw i przypisanie ich do konkretnych współudziałowców. Podział może być dowolny, uzależnione jest to wyłącznie od wspólników i celem takiego podziału okazuje się zwłaszcza uregulowanie kwestii podatkowych wynikających z prowadzenia omawianej formy prawnej. Musimy wspomnieć także, że spółki komandytowe funkcjonują w oparciu o ustawę prawną z dnia 15 września 2000 roku. Jest to ustawa zawarta w Kodeksie spółek handlowych, któremu spółka komandytowa podlega, w odróżnieniu na przykład od spółek cywilnych regulowanych pod kątem norm zwłaszcza przez Kodeks cywilny. Nie zapominajmy także i o tym, że w zależności od wyżej scharakteryzowanego podziału obowiązków, spółka niesie za sobą także ograniczenie odpowiedzialności jej wspólników. Śmiało tę cechę można uznać za swego rodzaju zaletę spółki komandytowej. Co do wad z kolei, to największym minusem spółki tu opisywanej jest konieczność realizowania maksymalnej księgowości, a to z reguły bywa mocno kosztowne.