Spółka komandytowa

Mianem spółki komandytowej określa się jedną z dostępnych form prowadzenia działalności gospodarczej, jaka nastawiona jest na współdziałanie różnych jednostek, a ich głównym czynnikiem różnicującym okazuje się kapitał, jaki wnoszą w założenie działalności. Czym jeszcze cechuje się spółka komandytowa? Sprawdź w dalszych fragmentach,

Spółka komandytowa jest to podmiot, jaki pod kątem prawnym musi narzucać stosowny wentylacja warszawa podział odpowiedzialności wspólnikom wchodzącym w ich skład. W grę wchodzi tu przede wszystkim szereg rozlicznych obowiązków łączących się z zobowiązaniami względem spółki oraz musi być jasno wyznaczony podział spraw i przypisanie ich do konkretnych współudziałowców. Podział może być dowolny, uzależnione jest to wyłącznie od wspólników i celem takiego podziału okazuje się zwłaszcza uregulowanie kwestii podatkowych wynikających z prowadzenia omawianej formy prawnej. Musimy wspomnieć także, że spółki komandytowe funkcjonują w oparciu o ustawę prawną z dnia 15 września 2000 roku. Jest to ustawa zawarta w Kodeksie spółek handlowych, któremu spółka komandytowa podlega, w odróżnieniu na przykład od spółek cywilnych regulowanych pod kątem norm zwłaszcza przez Kodeks cywilny. Nie zapominajmy także i o tym, że w zależności od wyżej scharakteryzowanego podziału obowiązków, spółka niesie za sobą także ograniczenie odpowiedzialności jej wspólników. Śmiało tę cechę można uznać za swego rodzaju zaletę spółki komandytowej. Co do wad z kolei, to największym minusem spółki tu opisywanej jest konieczność realizowania maksymalnej księgowości, a to z reguły bywa mocno kosztowne.