Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Jedną z popularnych form biznesowych, jakie są dopuszczane do prowadzenia na mocy ustaw polskich przepisów prawnych okazuje się spółka z o.o., czyli rozszerzając skrót – spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Na czym ona polega w praktyce?

Pod kątem teorii, definicja prawna mówi, że spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest jedną z najpopularniejszych form spółek kapitałowych. Przewiduje się, Filmy reklamowe że tworzyć ją może albo jeden podmiot, albo więcej niż jeden, to już uzależnione jest personalnie. Następną cechą szczególną okazuje się także regulacja prawna, a mianowicie spółka z o.o. podlega Kodeksowi spółek handlowych i tak samo jest to również w omówionych w naszym serwisie spółek jawnych, spółek komandytowych oraz spółek partnerskich. Należy mieć na względzie fakt, dietetyk gdańsk że w zasadzie tylko kwestia podlegania Kodeksowi spółek handlowych jest cechą wspólną spółek z o.o. i pozostałych wymienionych. Wszystko inne w zakresie charakteru jej działania jest kompletnie odmienne.

Największa różnica tkwi na pewno w zobowiązaniach finansowych. Otóż nie ma tu mowy o odpowiedzialności względem prawa wszystkich współwłaścicieli. Wierzyciel dysponuje zaś prawem do przeprowadzenia egzekucji, ale tylko z majątku spółki. Nie ma mowy także o przekroczeniu wysokości kapitału zakładowego zawartego w umowie prawnej. Co więcej, inna jest także umowa zawierana stricte między wspólnikami, gdyż zgodnie z Kodeksem spółek handlowych i przepisami odnośnie spółki z o.o. musi ona być sporządzana jako klasyczny akt notarialny.