Czym jest spółka z o.o.?

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością to w skrócie powszechnie znana spółka z o.o. Jest to spółka kapitałowa, jaka cechuje się ściśle określonym charakterem. Jakim? Zobacz w dalszych częściach naszego poradnika.

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością to forma działalności gospodarczej, jaka może być tworzona przez jeden podmiot, albo przed więcej podmiotów, ale podobnie jak w przypadku spółek partnerskich, spółek jawnych, czy też spółek komandytowych, opiera się ona na regulacjach uwzględnionych w Kodeksie spółek handlowych. Jej cechą szczególną okazuje się zupełne zróżnicowanie, całkowita odmienność w zestawieniu z innymi wariantami spółek, o których mowa była powyżej. W głównej mierze chodzi o to, że spółka z ograniczoną odpowiedzialnością kompletnie nie wymusza na jej współwłaścicielach konieczności odpowiadania swym własnym majątkiem. Wierzyciel realizuje egzekucję, ale opierając się przy tym wyłącznie na majątku spółki i w każdym wypadku chodzi o to, aby nie została przekroczona kwota, jaka była uwzględniona w umowie. Ponadto wszyscy wchodzący w skład omawianej spółki, obowiązkowo muszą zawierać umowę, jaka stanowić ma akt notarialny.

Kolejna kwestia, na jaką trzeba zwrócić uwagę podczas omawiania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, to fakt, że koszty tworzenia takiego podmiotu są niestety zdecydowanie wyższe niż innych omawianych w niniejszym serwisie form działalności gospodarczej, a wynika to przede wszystkim z tego względu, że skoro trzeba stworzyć akt notarialny między wspólnikami, to rodzi to dodatkowe koszty. Ponadto jest też odgórnie narzucony warunek, że aby spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w ogóle mogła istnieć, musi mieć kapitał zakładowy nie mniejszy niż pięć tysięcy złotych.

Zobacz stronę autora: Studnie kablowe