kobieta przy biurku z kotem

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Jedną z popularnych form biznesowych, jakie są dopuszczane do prowadzenia na mocy ustaw polskich przepisów prawnych okazuje się spółka z o.o., czyli rozszerzając skrót – spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Na czym ona polega w praktyce?

Pod kątem teorii, definicja prawna mówi, że spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest jedną z najpopularniejszych form spółek kapitałowych. Przewiduje się, że tworzyć ją może albo jeden podmiot, albo więcej niż jeden, to już uzależnione jest personalnie. Następną cechą szczególną okazuje się także regulacja prawna, a mianowicie spółka z o.o. podlega Kodeksowi spółek handlowych i tak samo jest to również w omówionych w naszym serwisie spółek jawnych, spółek komandytowych oraz spółek partnerskich. Należy mieć na względzie fakt, że w zasadzie tylko kwestia podlegania Kodeksowi spółek handlowych jest cechą wspólną spółek z o.o. i pozostałych wymienionych. Wszystko inne w zakresie charakteru jej działania jest kompletnie odmienne.

Największa różnica tkwi na pewno w zobowiązaniach finansowych. Otóż nie ma tu mowy o odpowiedzialności względem prawa foliowe obuwie ochronne wszystkich współwłaścicieli. Wierzyciel dysponuje zaś prawem do przeprowadzenia egzekucji, ale tylko z majątku spółki. Nie ma mowy także o przekroczeniu wysokości kapitału zakładowego zawartego w umowie prawnej. Co więcej, inna jest także umowa zawierana stricte między wspólnikami, gdyż zgodnie z Kodeksem spółek handlowych i przepisami odnośnie spółki z o.o. musi ona być sporządzana jako klasyczny akt notarialny. tkaniny kraków