Spółka partnerska – kompendium

Jeżeli wiesz, że w najbliższym czasie staniesz przed koniecznością uregulowania swej planowanej działalności, a więc postawienia na jedną z dostępnych dzisiaj w polskich przepisach prawnych formę realizacji działalności gospodarczej, koniecznie przeczytaj niniejszy serwis, a w tym nasz aktualny poradnik, w którym sporo uwagi poświęcimy jednej z najchętniej wybieranych form biznesu, jaką okazuje się spółka partnerska. Na czym ona polega i co trzeba zrobić, aby stać się oficjalnie jej właścicielem i przedsiębiorcą widniejącym w rejestrze? Sprawdź w dalszych fragmentach.

Spółka partnerska odznacza się przede wszystkim tym, że jest to forma działalności, jaka może być przeznaczona tylko i wyłącznie dla jednej, konkretnej grupy osób fizycznych. O kim mowa? Na założenie spółki partnerskiej może sobie pozwolić osoba, która oficjalnie trudni się realizacją zarobkowo tak zwanego wolnego zawodu. Nie ma tu miejsca niestety na działania osób prawnych, jak ma to bez problemu miejsce w przypadku spółek cywilnych, czy też spółek jawnych. Kolejna kwestia to nazewnictwo tego typu podmiotów gospodarczych. Względem nazywania spółek, partnerskiej także, jest wiele rozmaitych wymogów. W omawianym teraz przypadku na pewno kluczowe okazuje się postawienie na nazwę uwzględniającą przynajmniej jedno z nazwisk osoby, która figurować będzie w rejestrze przedsiębiorców, jako właściciel tejże firmy. Ponadto wymaganym elementem jest też przy zakładaniu spółki kilkuosobowej, bądź dwuosobowej, dołączenie do pełnego nazewnictwa spółki partnerskiej, informacji w postaci dopisku 'i partnerzy', czy też 'i partner'.

Na czym polega spółka jawna?

Istnieje cała masa rozmaitych rodzajów możliwych form prowadzenia podmiotów gospodarczych w dzisiejszych czasach. Jedną z najbardziej docenionych i chętnie wybieranych przez początkujących przedsiębiorców okazuje się między innymi spółka jawna. Czym się ona wyróżnia i jakie są jej cechy szczególne odznaczające ją na tle szeregu pozostałych spółek i innych form prowadzenia firm? Sprawdź w dalszych częściach naszego wirtualnego poradnika.

Spółka jawna wyróżnia się zwłaszcza tym, iż mogą ją zakładać wspólnicy, czyli wiele osób, które stanowią albo osoby fizyczne, albo prawne. Podobnie jak w przypadku również omówionej w niniejszym serwisie spółki cywilnej, właścicielami tejże formy gospodarczej mogą być między innymi tak zwane osoby ułomne prawnie. W zakresie spółki jawnej warto dodać, że jest to podmiot, który ma obdarzających się wzajemnym zaufaniem wspólników i każdy z nich wnosi swój indywidualny kapitał. Ponadto, w kwestiach prawno-formalnych, każdy ze współdziających musi reprezentować się samodzielnie. Podobne zasady obowiązują prawnie względem wspólników prosperujących w ramach jednego podmiotu gospodarczego, jakim jest spółka cywilna.

Co do spółki jawnej natomiast, to musimy także wspomnieć, iż jest to firma, która podlega kompletnie innym przepisom niż porównywana do niej powyżej kilkukrotnie spółka cywilna. A zatem na jakich zasadach działają obie te formy? Po pierwsze, spółka cywilna jest regulowana w oparciu o Kodeks cywilny, a spółka jawna bazuje na przepisach Kodeksu spółek handlowych.

Spółka jawna – zasady prowadzenia

Jeżeli stajesz przed decyzją o tym, czy uruchomić własny biznes, a co za tym idzie wybrać jedną z prawnie regulowanych i dostępnych w polskich przepisach prawnych formę prowadzonej działalności gospodarczej, idealnie trafiłeś, bowiem przedstawiamy poniżej cechy charakterystyczne dla spółki jawnej.

Jak każda firma, także i ta oparta na zasadach spółki jawnej musi się wyróżniać posiadaniem nazwy, a w niej- wedle obowiązujących przepisów – powinna znaleźć się przynajmniej częściowo nazwa nawiązująca do nazwiska chociażby jednego ze współwłaścicieli. Oczywiście, dopuszcza się nawiązanie w spółce do nazwy więcej niż jednego wspólnika. Umowa spółki jawnej powinna być zawsze zawierana w postaci pisemnej, w przeciwnym razie jest nieważna i nie stanowi dokumentu prawnego.

Warto wiedzieć, że bardzo często spółkę jawną przyrównuje się do spółki cywilnej i rzeczywiście są wyraźne podobieństwa w tym zakresie, a zwłaszcza jeśli chodzi o styl ich funkcjonowania. Co mamy na myśli? Otóż wspomniane tu spółki jawne posiadają nieograniczoną liczbę wspólników, którzy wchodzą w skład przedsiębiorstwa, ale w każdym przypadku – tak przy spółce cywilnej, jak i spółce jawnej, odpowiadają oni za siebie indywidualnie, nie stanowiąc w tym aspekcie 'grupy'. Ponadto warto także dodać, że spółka jawna jest regulowana w oparciu o przepisy prawne zawarte w Kodeksie spółek handlowych, z kolei spółka cywilna opiera swoją działalność oficjalnie o normy zawarte w Kodeksie cywilnym. Warto zakładać spółki jawne, a świadczy o tym chociażby rozległe grono tych, którzy zdecydowali się postawić na tego typu podmiot gospodarczy i prowadzą go od lat.