Na czym polega spółka jawna?

Istnieje cała masa rozmaitych rodzajów możliwych form prowadzenia podmiotów gospodarczych w dzisiejszych czasach. Jedną z najbardziej docenionych i chętnie wybieranych przez początkujących przedsiębiorców okazuje się między innymi spółka jawna. Czym się ona wyróżnia i jakie są jej cechy szczególne odznaczające ją na tle szeregu pozostałych spółek i innych form prowadzenia firm? Sprawdź w szkoła jazdy gdynia dalszych częściach naszego wirtualnego poradnika.

Spółka jawna wyróżnia się zwłaszcza tym, iż mogą ją zakładać wspólnicy, czyli wiele osób, które stanowią albo osoby fizyczne, albo prawne. Podobnie jak w przypadku również omówionej w niniejszym serwisie spółki cywilnej, właścicielami tejże formy gospodarczej mogą być między innymi tak zwane osoby ułomne prawnie. W zakresie spółki jawnej warto dodać, że jest to podmiot, który ma obdarzających się wzajemnym zaufaniem wspólników i każdy z nich wnosi swój indywidualny kapitał. Ponadto, w kwestiach prawno-formalnych, każdy ze współdziających musi reprezentować się samodzielnie. Podobne zasady obowiązują prawnie względem wspólników prosperujących w ramach jednego podmiotu gospodarczego, jakim jest spółka cywilna.

Co do spółki jawnej natomiast, to musimy także wspomnieć, iż jest to firma, która podlega kompletnie innym przepisom niż porównywana do niej powyżej kilkukrotnie spółka cywilna. A zatem na jakich zasadach działają obie te formy? Po pierwsze, spółka cywilna jest regulowana w oparciu o Kodeks cywilny, a spółka jawna bazuje na przepisach Kodeksu spółek handlowych.