Spółka jawna – zasady prowadzenia

Jeżeli stajesz przed decyzją o tym, czy uruchomić własny biznes, a co za tym idzie wybrać jedną z prawnie regulowanych i dostępnych w polskich przepisach prawnych formę prowadzonej działalności gospodarczej, idealnie trafiłeś, bowiem przedstawiamy poniżej cechy charakterystyczne dla spółki jawnej.

Jak każda firma, także i ta oparta na zasadach spółki jawnej musi się wyróżniać posiadaniem nazwy, a w niej- https://intellimatic.pl/nasza-oferta/instalacje-elektryczne/ wedle obowiązujących przepisów – powinna znaleźć się przynajmniej częściowo nazwa nawiązująca do nazwiska chociażby jednego ze współwłaścicieli. Oczywiście, dopuszcza się nawiązanie w spółce do nazwy więcej niż jednego wspólnika. Umowa spółki jawnej powinna być zawsze zawierana w postaci pisemnej, w przeciwnym razie jest nieważna i nie stanowi dokumentu prawnego.

Warto wiedzieć, że bardzo często spółkę jawną przyrównuje się do spółki cywilnej podgrzewanie wody w basenie i rzeczywiście są wyraźne podobieństwa w tym zakresie, a zwłaszcza jeśli chodzi o styl ich funkcjonowania. Co mamy na myśli? Otóż wspomniane tu spółki jawne posiadają nieograniczoną liczbę wspólników, którzy wchodzą w skład przedsiębiorstwa, ale w każdym przypadku – tak przy spółce cywilnej, jak i spółce jawnej, odpowiadają oni za siebie indywidualnie, nie stanowiąc w tym aspekcie „grupy”. Ponadto warto także dodać, że spółka jawna jest regulowana w oparciu o przepisy prawne zawarte w Kodeksie spółek handlowych, z kolei spółka cywilna opiera swoją działalność oficjalnie o normy zawarte w Kodeksie cywilnym. Warto zakładać spółki jawne, a świadczy o tym chociażby rozległe grono tych, którzy zdecydowali się postawić na tego typu podmiot gospodarczy i prowadzą go od lat.

Zobacz stronę autora: części simson