Spółka partnerska

Do popularnych form rozmaitych podmiotów działających w ramach działalności gospodarczej regulowanej prawnie zgodnie z polskimi przepisami, niewątpliwie zaliczyć należy spółkę partnerską. Na czym się ona opiera w praktyce i w czym tkwi sedno jej prosperowania? Więcej informacji na ten temat znajdziesz w dalszych fragmentach, zachęcamy do poczytania, czy konkretnie mamy Ci do przekazania w naszej lekturze.

Powszechnie znana spółka partnerska jest dość specyficznym typem prowadzonej działalności gospodarczej, co w głównej mierze wynika z faktu, że jest to podmiot służący uregulowaniu kwestii prawnych pod katem prowadzenia firmy przez osoby wykonujące jedynie tak zwane wolne zawody. Na rozpoczęcie biznesu bazującego na normach klasycznej spółki partnerskiej decydują się w głównej mierze ci, którzy są standardowo osobami fizycznymi, ale nie mają do tej pory żadnej działalności gospodarczej. Ponadto, warto także wspomnieć o tym, że w odróżnieniu od wcześniej omówionych spółek jawnej, czy też cywilnej, o których informacje szczegółowe znajdziecie w innych zakładkach niniejszego serwisu, tego rodzaju działalność wyklucza z prowadzenia biznesu osoby prawne, czy też tak zwaną grupę osób ułomnych prawnie.

Jeżeli chodzi o cechy szczególne dla spółki partnerskiej, o których trzeba wiedzieć koniecznie przed wystartowaniem z firmą o tym profilu prawnym, to nadmieńmy, iż tak samo jak spółka jawna, jej normy działalności są przestrzegane przez Kodeks spółek handlowych, a nie przez Kodeks cywilny jak ma to miejsce w przypadku spółki cywilnej.

Jak firma dla wolnych zawodów?

15Posiadasz wolny zawód i chciałbyś przestać pracować na klasycznych umowach 'śmieciówkach', czyli umowach cywilnoprawnych, koncentrując swój wysiłek i zaangażowanie w działalność gospodarczą nastawioną stricte na Ciebie i Twój osobisty zysk? Zachęcamy do poczytania wiadomości na temat spółek partnerskich, które stworzone zostały jako forma prawna przeznaczona wyłącznie dla osób fizycznych cechujących się wykonywaniem wolnego zawodu.

Spółka partnerka, właśnie ze względu na te ograniczenia, a właściwie precyzyjne i określone ukierunkowanie wyłącznie na jedną grupę osób fizycznych, jaką stanowią właściciele tak zwanych wolnych zawodów, uchodzi za specyficzną formę prawnej działalności. Musimy wiedzieć, że podobnie jak szereg innych spółek, ta także wymaga uregulowania mnóstwa kwestii formalnych, a także jest ona uzależniona stricte od przepisów ujętych w Kodeksie, o jakim kodeksie mowa? Podczas gdy przykładowo równie ciesząca się zainteresowaniem co spółka partnerka, bardziej otwarta bo skierowana do osób fizycznych oraz osób prawnych zarazem, spółka cywilna oraz jawna funkcjonuje w ramach przepisów Kodeksu cywilnego, wyżej wzmiankowana oparta jest na zasadach Kodeksu spółek handlowych.

Co do charakteru formalności niezbędnych do załatwienia, trzeba przyznać, iż są one takie same jak w przypadku wszelkich spółek jawnych, a mianowicie reguluje je Kodeks spółek handlowych, w ich nazwie musi być zawarte nazwisko co najmniej jednego wspólnika, a także musi się tam znaleźć dopisek 'i partner', czy też 'i partnerzy'. Poza tym, proces rejestracyjny jest w tym wypadku dokładnie taki sam jak przy półkach jawnych.

Spółka partnerska – kompendium

Jeżeli wiesz, że w najbliższym czasie staniesz przed koniecznością uregulowania swej planowanej działalności, a więc postawienia na jedną z dostępnych dzisiaj w polskich przepisach prawnych formę realizacji działalności gospodarczej, koniecznie przeczytaj niniejszy serwis, a w tym nasz aktualny poradnik, w którym sporo uwagi poświęcimy jednej z najchętniej wybieranych form biznesu, jaką okazuje się spółka partnerska. Na czym ona polega i co trzeba zrobić, aby stać się oficjalnie jej właścicielem i przedsiębiorcą widniejącym w rejestrze? Sprawdź w dalszych fragmentach.

Spółka partnerska odznacza się przede wszystkim tym, że jest to forma działalności, jaka może być przeznaczona tylko i wyłącznie dla jednej, konkretnej grupy osób fizycznych. O kim mowa? Na założenie spółki partnerskiej może sobie pozwolić osoba, która oficjalnie trudni się realizacją zarobkowo tak zwanego wolnego zawodu. Nie ma tu miejsca niestety na działania osób prawnych, jak ma to bez problemu miejsce w przypadku spółek cywilnych, czy też spółek jawnych. Kolejna kwestia to nazewnictwo tego typu podmiotów gospodarczych. Względem nazywania spółek, partnerskiej także, jest wiele rozmaitych wymogów. W omawianym teraz przypadku na pewno kluczowe okazuje się postawienie na nazwę uwzględniającą przynajmniej jedno z nazwisk osoby, która figurować będzie w rejestrze przedsiębiorców, jako właściciel tejże firmy. Ponadto wymaganym elementem jest też przy zakładaniu spółki kilkuosobowej, bądź dwuosobowej, dołączenie do pełnego nazewnictwa spółki partnerskiej, informacji w postaci dopisku 'i partnerzy', czy też 'i partner'.

Na czym polega spółka jawna?

Istnieje cała masa rozmaitych rodzajów możliwych form prowadzenia podmiotów gospodarczych w dzisiejszych czasach. Jedną z najbardziej docenionych i chętnie wybieranych przez początkujących przedsiębiorców okazuje się między innymi spółka jawna. Czym się ona wyróżnia i jakie są jej cechy szczególne odznaczające ją na tle szeregu pozostałych spółek i innych form prowadzenia firm? Sprawdź w dalszych częściach naszego wirtualnego poradnika.

Spółka jawna wyróżnia się zwłaszcza tym, iż mogą ją zakładać wspólnicy, czyli wiele osób, które stanowią albo osoby fizyczne, albo prawne. Podobnie jak w przypadku również omówionej w niniejszym serwisie spółki cywilnej, właścicielami tejże formy gospodarczej mogą być między innymi tak zwane osoby ułomne prawnie. W zakresie spółki jawnej warto dodać, że jest to podmiot, który ma obdarzających się wzajemnym zaufaniem wspólników i każdy z nich wnosi swój indywidualny kapitał. Ponadto, w kwestiach prawno-formalnych, każdy ze współdziających musi reprezentować się samodzielnie. Podobne zasady obowiązują prawnie względem wspólników prosperujących w ramach jednego podmiotu gospodarczego, jakim jest spółka cywilna.

Co do spółki jawnej natomiast, to musimy także wspomnieć, iż jest to firma, która podlega kompletnie innym przepisom niż porównywana do niej powyżej kilkukrotnie spółka cywilna. A zatem na jakich zasadach działają obie te formy? Po pierwsze, spółka cywilna jest regulowana w oparciu o Kodeks cywilny, a spółka jawna bazuje na przepisach Kodeksu spółek handlowych.

Spółka jawna – zasady prowadzenia

Jeżeli stajesz przed decyzją o tym, czy uruchomić własny biznes, a co za tym idzie wybrać jedną z prawnie regulowanych i dostępnych w polskich przepisach prawnych formę prowadzonej działalności gospodarczej, idealnie trafiłeś, bowiem przedstawiamy poniżej cechy charakterystyczne dla spółki jawnej.

Jak każda firma, także i ta oparta na zasadach spółki jawnej musi się wyróżniać posiadaniem nazwy, a w niej- wedle obowiązujących przepisów – powinna znaleźć się przynajmniej częściowo nazwa nawiązująca do nazwiska chociażby jednego ze współwłaścicieli. Oczywiście, dopuszcza się nawiązanie w spółce do nazwy więcej niż jednego wspólnika. Umowa spółki jawnej powinna być zawsze zawierana w postaci pisemnej, w przeciwnym razie jest nieważna i nie stanowi dokumentu prawnego.

Warto wiedzieć, że bardzo często spółkę jawną przyrównuje się do spółki cywilnej i rzeczywiście są wyraźne podobieństwa w tym zakresie, a zwłaszcza jeśli chodzi o styl ich funkcjonowania. Co mamy na myśli? Otóż wspomniane tu spółki jawne posiadają nieograniczoną liczbę wspólników, którzy wchodzą w skład przedsiębiorstwa, ale w każdym przypadku – tak przy spółce cywilnej, jak i spółce jawnej, odpowiadają oni za siebie indywidualnie, nie stanowiąc w tym aspekcie 'grupy'. Ponadto warto także dodać, że spółka jawna jest regulowana w oparciu o przepisy prawne zawarte w Kodeksie spółek handlowych, z kolei spółka cywilna opiera swoją działalność oficjalnie o normy zawarte w Kodeksie cywilnym. Warto zakładać spółki jawne, a świadczy o tym chociażby rozległe grono tych, którzy zdecydowali się postawić na tego typu podmiot gospodarczy i prowadzą go od lat.