Tag Archives: usługi publiczne

Samorząd gminny

Gmina jako podmiot świadczący usługi publiczne

Ustawy nakładają na gminy zadania o charakterze publicznym mające na celu zaspokajanie zbiorowych potrzeb społeczności lokalnej oraz załatwianie indywidualnych spraw jej mieszkańców. read more »