Uncategorized

Ryzyka pracodawcy związane z zatrudnianiem osób

Pracodawca ponosi odpowiedzialność za działanie zakładu pracy i zatrudnionych w nim pracowników na zasadzie ryzyka bez względu na stopień winy tych ostatnich. Wyróżnia się następujące rodzaje ryzyka pracodawcy: read more »

Marketing

Zasady odnoszenia sukcesów rynkowych

Precyzyjnie zaplanowane działania marketingowe, a następnie sprzedaż produktu są jednym z najistotniejszych elementów przesądzających o powodzeniu przedsięwzięcia. Dla tych działań najistotniejsze są: produkt, cena, miejsce i sposób dystrybucji, promocja i reklama. read more »

Przystanek Przedsiębiorczość

Mikro, małe i średnie firmy vs. duże przedsiębiorstwa

Poszczególne kategorie przedsiębiorstw, a szczególnie małe i średnie oraz duże można porównać wykorzystując technikę przeciwstawień. W tabeli 12 przedstawiono cechy charakterystyczne dla wybranych kategorii przedsiębiorstw, z zastrzeżeniem, iż prezentowane porównania mają charakter wysokiego stopnia uogólnień. read more »

Handel

Przychodzi klient do przedsiębiorcy

Klient zamierza zlecić w Laboratorium Kreatywności wykonanie domku dla lalek. Zlecenie uzależnia od przedstawienia mu szczegółowych warunków realizacji usługi, przygotowania prototypu świadczącego o jakości prac. read more »

Zarządzanie

Błędy poznawcze przy ocenie kandydata do pracy

Niezwykle trudno jest zapamiętać wszystko, co powiedział kandydat podczas rozmowy kwalifikacyjnej. Dlatego bardzo pomocne jest robienie notatek podczas wywiadu oraz zapisanie swoich uwag i obserwacji tuż po jego zakończeniu. Należy jednocześnie pamiętać, że proces oceny jest szczególnie podatny na błędy i zniekształcenia. read more »

Prawo

Polska Klasyfikacja Działalności (PKD)

W Polsce obowiązują dwie urzędowe klasyfikacje działalności gospodarczej: read more »

Badania rynkowe

Pęd do przedsiębiorczości na początku lat 90 – tych

Rozwój przedsiębiorczości postsocjalistycznej następował po części dlatego, że popyt na towary był ogromny, natomiast podaż była ograniczona. Ówczesna władza w 1988 r., ustawą Wilczka, odmroziła pojęcie pracy na swoim. read more »

Instytucje otoczenia biznesu

hub:raum Kraków otwarty dla kreatywnych przedsiębiorców

Małopolscy przedsiębiorcy, młode firmy, studenci i entuzjaści nowych technologii mogą od dzisiaj korzystać z nowej przestrzeni coworkingowej. hub:raum Kraków, centrum innowacyjności stworzone w kwietniu ubiegłego roku przez Deutsche Telekom, właściciela sieci T-Mobile, otworzył swoje biuro na krakowskim Zabłociu. read more »

Finanse firmy

Zawieszenie postępowania podatkowego

Jeżeli do rozpatrzenia sprawy i wydania decyzji potrzebne jest rozstrzygnięcie zagadnienia wstępnego przez inny organ lub sąd, postępowanie podatkowe zostanie zawieszone. read more »