Notka o autorze

dr Krzysztof Krajewski, doktor nauk ekonomicznych  z zakresu dyscypliny nauki o zarządzaniu

Praca

Prezes Zarządu Instytutu Przedsiębiorczości i Samorządności sp. z o.o.,  1999r.- nadal

Redaktor naczelny Grupy mediowej IPIS, 2008r. – nadal

Doświadczenie zawodowe

Sekretarz studiów podyplomowych ” Zarządzanie projektani współfinansowanymi ze  środków Unii Europejskiej” na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego,  2003-2006 r.

Wiceprzewodniczący Rady nadzorczej w II Narodowym Funduszu Inwestycyjnym,  1994-1997 r.

Wyksztalcenie

Doktorat na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego 2013 r.

Absolwent Wydziału  Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego 1985 r.

Absolwent Wydzialu Budownictwa Lądowego Politechniki Warszawskiej 1971 r.

Uprawnienia do zasiadania w radach nadzorczych JSSP 1996 r.

Zainteresowania naukowe:

Problematyka przedsiębiorczości, przedsiębiorczości lokalnej, rozwoju lokalnego, strategii rozwoju lokalnego, wykorzystania internetu w promocji gminy, użyteczności stron www dla przedsiębiorców.

Prace badawcze

Krajewski K., ”Wspomaganie przedsiębiorczości lokalnej przez gminę” badanie zrealizowane w latach  2009-2010 w ramach pracy doktorskiej „Wspomaganie przedsiębiorczości lokalnej przez gminę”  (tekst dostępny w Bibliotece UW)

Krajewski K., „Analiza użyteczności stron internetowych dla przedsiębiorców  w gmiach Regionu Plockiego, Warszawa 2010 r., opublikowane w Krajewski K., Użyteczność serwisów internetowych gmin Regionu Płockiego dla przedsiębiorców, [w:] Praca zbiorowa pod red. A.Nowaka i M. Szałańskiego, Społeczne i ekonomiczne uwarunkowania rozwoju regionu płockiego, Wyd. Naukowe Wydziału Zarządzania UW, Warszawa 2010 r.

Krajewski K., Śliwa J.” Uwarunkowania rozwoju lokalnej przedsiębiorczości”  Warszawa 2003r., opublikowane w Krajewski K., Śliwa J.” Lokalna przedsiębiorczość w Polsce. Uwarunkowania rozwoju”  Wyd. Naukowe Wydziału Zarządzania UW, Warszawa 2004

Krajewski K., Analiza sektora MSP w wybranych gminach” Warszawa 2000 r., opublikowane w  Krajewski K., Progi i bariery, Twój Biznes 2000 r.

Publikacje

 Autor opracowań książkowych i artykułów publikowanych w pracach zbiorowych oraz prasie specjalistycznej.

Krajewski K., Rozprawa doktorska: „Wspomaganie przedsiębiorczości lokalnej przez gminę” Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego 2011, (tekst dostępny w Bibliotece UW)

Krajewski K., Śliwa J., Lokalna przedsiębiorczość w Polsce. Uwarunkowania rozwoju, Wyd. Naukowe Wydziału Zarządzania UW, Warszawa 2004

Krajewski K., Użyteczność serwisów internetowych gmin Regionu Płockiego dla przedsiębiorców, [w:] Praca zbiorowa pod red. A.Nowaka i M. Szałańskiego, Społeczne i ekonomiczne uwarunkowania rozwoju regionu płockiego, Wyd. Naukowe Wydziału Zarządzania UW, Warszawa 2010 r.

Krajewski K., Gmina jako podmiot tworzący warunki rozwoju przedsiębiorczości lokalnej, w: Praca zbioroa Księga jubileuszowa z okazji osiemdziesięciolecia Prof. dr hab. Jana Śliwy Przedsiębiorczość-aspekty finansowe i społeczne, Wyd. Naukowe Wydziału Zarządzania UW, Warszawa 2010

Krajewski K., Rola samorządu  gminnego we wspomaganiu przedsiębiorczości lokalnej, [w:] Praca zbiorowa pod red.A.Nowaka i M. Szałańskiego Czynniki i bariery rozwoju przedsiębiorstw na Mazowszu, Wyd. Naukowe Wydziału Zarządzania UW, Warszawa 2009r.

Krajewska A., Krajewski K., Kreowanie wizerunku placówki medycznej w Internecie, [w:]Ochrona zdrowia – wizerunek-marketing-rynek pod red. G.Karasiewicza, Instytut Przedsiębiorczości i Samorządności, Warszawa 2006

Przedsiębiorczość w Polsce w warunkach integracji z Unia Europejską M.Trocki i K.Krajewski (red.), Instytut Przedsiębiorczości i Samorządności, Warszawa 2003

Krajewski K., Progi i bariery, Małe firmy na wsi i w małych miastach, „Twój Biznes”, 2000, nr 21

Krajewski K., Determinanty rozwoju MŚP, Referat na konferencję „Małe i średnie przedsiębiorstwa na tle przeobrażeń systemowych w polskiej gospodarce”, Warszawa 1999 r., http://www.medianet.pl/~multikra/ips2.htm

Krajewski K., Kreowanie miejsc pracy w małych i średnich przedsiębiorstwach, „Wynagrodzenia”, 1999 nr 19 dodatek miesięczny nr 9

Krajewski K., Lokalny program wspierania MSP, „Gazeta Samorządu i Administracji”, 2000, nr 5

Krajewski K., Przedsiębiorczość i integracja,Decydent”, 2002, nr 6

Krajewski K., Wiedza na czas, Business Kontakt 2000 r.

Krajewski K., ABC dla przedsiębiorczych, Materiały Budowlane nr 6 z 1990 r.

Krajewski K., ABC dla przedsiębiorczych, Interbud, Warszawa 1989 r.

Krajewski K., Rukat W., Podstawy prawno-organizacyjne zawiązywania spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, PTE Warszawa 1989

e-mail:krzysztofkrajewski(at)bizneslokalny.pl