Category Archives: Prawo

Prawo

Sprawniejsza CEIDG od drugiej połowy 2015 r.

Na rok 2015 ustawodawca planuje ulepszyć funkcjonowanie Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Skrócenie czasu oczekiwania przedsiębiorców na sprostowanie pomyłek, poprawa jakości danych w CEIDG oraz walka z fałszywymi adresami firm to najważniejsze cele nowego projektu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. read more »

Prawo

Rewolucja w rękojmi – nowe przywileje dla kupujących

Z dniem 25 grudnia 2014r. wchodzi w życie ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 24 czerwca 2014 r.). Sama ustawa, jak i zmodyfikowane przez nią przepisy Kodeksu cywilnego, zastąpią dotychczasowe przepisy, regulujące sprzedaż z udziałem konsumentów: ustawę o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny i ustawę o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego. read more »

Prawo

Odtwarzanie publicznie muzyki w lokalu

Ustawa o prawie autorskim przewiduje, że za publiczne odtwarzanie muzyki z kaset, płyt i innych nośników należy płacić odpowiedniej organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi. read more »

Prawo

Spółdzielnia socjalna

Spółdzielnia socjalna  wpisuje się w nurt, tzw. ekonomii społecznej. Pojawiła się jako nowa formuła gospodarowania na podstawie przepisów ustawy[1] z dnia 27 kwietnia 2006 r.  o spółdzielniach socjalnych. read more »

Prawo

Zmiany w prawie dla firm tylko dwa razy do roku

Akty prawne dotyczące prowadzenia firmy będą wchodziły w życie jedynie dwa razy do roku – 1 stycznia i 1 czerwca. Taką uchwałę przyjęła Rada Ministrów 18 lutego 2014 r. Nowe regulacje dotyczą jednak tylko projektów przygotowywanych przez rząd. read more »

Prawo

Polska Klasyfikacja Działalności (PKD)

W Polsce obowiązują dwie urzędowe klasyfikacje działalności gospodarczej: read more »

Handel Prawo

Dane osobowe i prawa autorskie w sklepie internetowym ­

Prowadząc działalność internetową, przedsiębiorca gromadzi dane osobowe klientów, co w świetle prawa traktowane jest jako przetwarzanie danych podlegające określonym prawem procedurom. read more »

Prawo

Specjalne Strefy Ekonomiczne do 2026 r.

Po wielomiesięcznych dyskusjach na linii Ministerstwo Gospodarki – Ministerstwo Finansów, wypracowano stanowisko rządu w sprawie wydłużenia stref do końca 2026 r. Dotychczas strefy miały istnieć do końca 2020 r. read more »

Prawo

Uwolnienie przedsiębiorczości akademickiej

Większa motywacja do sprzedaży wynalazków, wyższe dochody uczelni i bardziej innowacyjne przedsiębiorstwa to najważniejsze spodziewane efekty przekazania pełnych praw majątkowych twórcom własności intelektualnej. read more »