Category Archives: Badania rynkowe

Badania rynkowe

Przedsiębiorczość w Polsce 2014

Ukazała się 12 edycja raportu „Przedsiębiorczość w Polsce”, opracowana przez Ministerstwo Gospodarki. W 2013 roku warunki makroekonomiczne sprzyjały rozwojowi firm w Polsce, a 1,6% wzrostu gospodarczego to jeden z wyższych wyników w Europie, czytamy w raporcie. read more »

Badania rynkowe

Przedsiębiorczość w Polsce w raportach międzynarodowych

Szybszy rozwój gospodarczy jest realny pod warunkiem usunięcia barier ograniczających rozwój przedsiębiorczości. Nadmiar prawa i tradycyjna administracja najbardziej utrudniają życie polskiemu przedsiębiorcy. read more »

Badania rynkowe

Pęd do przedsiębiorczości na początku lat 90 – tych

Rozwój przedsiębiorczości postsocjalistycznej następował po części dlatego, że popyt na towary był ogromny, natomiast podaż była ograniczona. Ówczesna władza w 1988 r., ustawą Wilczka, odmroziła pojęcie pracy na swoim. read more »

Badania rynkowe

Mikroprzedsiębiorca w kryzysie a rozwój

Polscy mikroprzedsiębiorcy są świadomi kryzysu ekonomicznego. Większość z nich wdraża rozwiązania antykryzysowe i mimo obecnej sytuacji konsekwentnie realizuje swoje cele. Tak wynika z badania Fundacji Kronenberga przy Citi Handlowy zrealizowanego we współpracy merytorycznej Microfinance Centre oraz TNS Polska. read more »

Badania rynkowe

Rekordowy przyrost małych firm

Rejestr REGON powiększył się w czerwcu o rekordową liczbę ponad 11 tysięcy jednoosobowych firm. Liczba zlikwidowanych działalności była najmniejsza od roku. read more »

Badania rynkowe

Inwestycje tak, ale z polskim kapitałem

Polacy dostrzegają wiele korzyści z powstawania w najbliższej okolicy nowej inwestycji. Są to przede wszystkim: nowe miejsca pracy, pojawiająca się możliwość przyciągnięcia kolejnych inwestorów oraz większe wpływy do budżetu gminy. read more »

Badania rynkowe

Mieszkańcy małych miejscowości chcą pracować na swoim

LOGO NPP 2Dynamicznie rozwijająca się sieć małych i średnich przedsiębiorstw w regionie wpływa na jego konkurencyjność. Zgodnie z polityką spójności Unii Europejskiej, w Polsce są prowadzone działania na rzecz zmniejszenia różnic w rozwoju regionów. Nowopowstałe firmy, tworzenie korzystnych warunków dla przedsiębiorców mogą temu sprzyjać. read more »

Badania rynkowe

40% kobiet jest gotowych założyć własną firmę

Wyniki badania przeprowadzonego przez Instytut GfK na życzenie Amway wykazały, że aż 73% Polek ma pozytywny stosunek do prowadzenia firmy, a 40% wykazuje gotowość do założenia własnego biznesu. read more »

Badania rynkowe Internet

Jak powstają strony www polskich firm?

Jeszcze rok temu mówiło się, że blisko 1/3 polskich firm z sektora MSP nie posiada własnej strony www. Jak jednak pokazują badania przeprowadzone przez Blink.pl, przedsiębiorcy coraz chętniej inwestują w marketing w sieci, udowadniając, że obecność w internecie to skuteczne narzędzie pozyskiwania nowych klientów. read more »

Strona 1 z 41234