Zakładanie działalności gospodarczej

Założenie działalności gospodarczej

Założenie działalności gospodarczej wbrew obiegowej opinii, nie jest procedurą skomplikowaną. W poniższym artykule przestawimy podstawowe procedury oraz plan czynności, które musimy wykonać, aby założyć swoja własną firmę. Każdy z etapów jest dodatkowo szczegółowo opisany w powiązanych wpisach.

Koszty założenia firmy

Od 1 lipca 2011 funkcjonuje w Polsce tzw. jedno okienko, dzięki któremu możemy założyć firmę praktycznie w ciągu jednego dnia. Rejestracji dokonuje Centralna Ewidencja i Informacji o Działalności Gospodarczej ( w skrócie CEIDG ), podległa Ministrowi Gospodarki. Należy pamiętać że założenie działalności gospodarczej jest całkowicie bezpłatne.

Procedura rejestracji firmy

Rok 2013 nie przynosi znaczących zmian w tym zakresie. Pierwsze kroki musimy skierować do Urzędu miasta lub gminy. Niezbędnym dokumentem będzie dowód osobisty oraz wniosek CEIDG-1. Wypełnić wniosek CEIDG możemy poprzez Internet na stronie www.ceidg.gov.pl lub w tradycyjny sposób wypełniając wniosek ręcznie. Chcąc założyć firmę przez Internet, niezbędny będzie nam podpis elektroniczny tzw. profil zaufany. Jednak aby mieć taką możliwość, trzeba najpierw dokonać bezpłatnej rejestracji na stronie www.epuap.gov.pl oraz wysłać zgłoszenie o zarejestrowaniu naszego podpisu. Niestety, aby odebrać podpis elektroniczny musimy wybrać się po jego odbiór osobiście, dopiero wtedy możemy korzystać w pełni z jego możliwości. Założenie podpisu elektronicznego może wydawać się zbędne( konieczna wizyta w urzędzie), ale w dalszej działalności gospodarczej może okazać się bardzo przydatny np. do wysłania deklaracji skarbowych w formie elektronicznej. Istnieje również możliwość wypełnienia przez Internet wniosku roboczego, z którym należy udać się do Urzędu gminy lub miasta. Przyspieszy to czas na ręczne wypisywanie naszych danych przez urzędnika, który zeskanuje kod z naszego wniosku roboczego, nie tracąc czasu na wpisywanie danych ręcznie.
Wniosek CEIDG-1 musi zawierać:
•Imię i nazwisko,
•Adres zamieszkania,
•Adres wykonywania działalności ( może być ten sam co zamieszkania lub zameldowania ),
•Numer NIP ( jeżeli jeszcze nie mamy, Urząd Skarbowy nada nam w ciągu kilku dni ),
•Numer PESEL,
•Nazwę firmy ( musi zawierać imię i nazwisko lub może być samym imieniem i nazwiskiem),
•Datę rozpoczęcia działalności ( nie może być wsteczna ),
•Rodzaj działalności wg. Polskiej klasyfikacji kodów PKD 2007 ( dostępna www.stat.gov.pl/klasyfikacje) – każdy rodzaj działalności gospodarczej ma przypisany kod, który trzeba wpisać do wniosku,
•Informacje odnośnie wyboru formy opodatkowania,
•Aktualny Urząd Skarbowy,
•Informacje o przechowywaniu dokumentów rachunkowych.
•Po złożeniu wniosku Urząd miasta lub gminy, przesyła nasze dane do CEIDG, która dokonuje rejestracji naszej działalności gospodarczej oraz przesyła informację do Urzędu Skarbowego oraz ZUS o założonej przez nas działalności gospodarczej.

Rejestracja firmy i wniosek CEIDG

ZUS

Następnym krokiem jest wizyta w ZUS-ie, ponieważ CEIDG przesyła tylko informację do ZUS-u, o tym że powstała nowa firma jako płatnik składek, natomiast trzeba dokonać zgłoszenia przedsiębiorcy jako ubezpieczonego( obowiązkowymi ubezpieczeniami są: rentowe, emerytalne, zdrowotne). Zgłoszenia dokonuje się w terminie 7 dni od założenia firmy, we właściwym wg. miejsca zamieszkania oddziale ZUS, na druku ZUS ZUA.

Zgłoszenie firmy do ZUS

REGON

W przypadku gdy jest to nasza pierwsza działalność gospodarcza, potrzebny będzie nam numer REGON. W ciągu 7 dni od przesłania przez CEIDG wniosku do Urzędu Statystycznego zostanie nadany unikalny numer REGON. Uzależnione jest to od ilości wniosków, ale zazwyczaj trwa to około 2 dni roboczych. Status naszego numeru możemy sprawdzić na stronie CEIDG.

Jak zdobyć REGON

Urząd Skarbowy

CEIDG przesyła do naszego aktualnego Urzędu Skarbowego wniosek CEIDG-1 z wyborem formy opodatkowania, który został przez nas wybrany i zaznaczony we wniosku. Nie ma obowiązku wizyty w Urzędzie Skarbowym, za wyjątkiem osób które mają zamiar zostać podatnikami podatku VAT. W tym przypadku niezbędne jest wypełnienie druku VAT –R, który należy złożyć we właściwym Urzędzie Skarbowym wraz z uiszczeniem opłaty 170 zł na rzecz gminy.

Podatki w firmie i Urząd Skarbowy

Firmowy rachunek bankowy

Osoba prowadząca działalność gospodarczą zobowiązana jest do posiadania rachunku bankowego. Jednak nie musi być to rachunek wyłącznie firmowy, może być połączony razem z prywatnym( także wspólny z małżonkiem ).

Konto dla firm

Pieczątka firmowa

Przedsiębiorca nie ma obowiązku posiadania pieczątki firmowej. Jest to jednak spore ułatwienie w codziennej pracy np. przy wystawianiu ręcznie faktur lub przy wizytach w Urzędach. Również kontrahenci mogą wymagać czasami, aby dla uwiarygodnienia umowy oprócz podpisu, była również firmowa pieczątka.

Zezwolenia i koncesje

Niektóre branże wymagają zezwoleń lub koncesji, dlatego przed rozpoczęciem działalności należy się upewnić, czy aby nasza działalność nie wymaga specjalnej koncesji lub zezwolenia.

Dodaj komentarz

Musisz się zalogować, aby móc dodać komentarz.